Xin chào, tôi là Nguyễn Phạm Quốc Ảnh. Tôi là người sáng lập và điều hành các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, nhượng quyền, liên kết và cũng là sáng lập của nhiều trang bán hàng online khác.